Useimmiten projekti koostuu useammasta erityisalan osasta. Lopputulokseksi ei automaattisesti muodostu osien summa. Hyvään lopputulokseen vaaditaan eri osa-alueiden saumatonta yhteensovittamista niin aikataulullisesti kuin laadullisestikin. Tarjoamme asiakkaillemme myös kokonaispalvelua, jossa yhdestä paikasta saa niin rakennusteknisten töiden kuin LVIAS-töidenkin valvonnan ja suunnittelutehtävät. Toisensa tunteva tiimi omaa vakiintuneet käytännöt ja kaikki asiat tulevat huomioiduiksi.

LVIA-valvontaa hoitaa Suomen Talotekniikka Niemi Oy