Pientalovastaavan työnjohtajan palvelut

Jokaisessa luvanvaraisessa rakennushankkeessa tulee olla hanketta vastaavan pätevyyden omaava vastaava työnjohtaja.

Vastaava työnjohtaja eli tuttavallisemmin vastaava mestari on rakentajan luottomies.

Vastaavan työnjohtajan (vastaavan mestarin) tehtävät

  • Varmistaa, että työmaalla noudatetaan asiaan kuuluvia säännöksiä ja määräyksiä
  • Valvoo erityisalojen työnjohtajia
  • Huolehtii, että tarpeelliset valvontailmoitukset tehdään
  • Huolehtii, että tarpeelliset katselmukset tehdään
  • Huolehtii että tarpeelliset tarkastukset tehdään
  • Varmistaa, että rakennustyössä noudatetaan asiaan kuuluvia turvatoimia.

Työnjohtajalta kokonaispaketti omakotirakentajalle

Insinööritoimistomme tarjoaa kokonaisvaltaista apua. Avustamme kustannuslaskennassa, rakennusluvan hankkimisessa ja materiaalien valinnassa. Rakennustyömaalla vastaamme rakentamisesta ja valvomme sen edistymistä aikataulussa.